Gastromach

Snižte 5x produkci odpadu v kuchyni

Snižte 5x produkci odpadu v kuchyni

Zařízení na redukci kuchyňského odpadu

Má s tím problém každý provozní ať už v restauraci, hotelu, školní jídelně nebo nemocnici. Ať už je jídlo sebelepší, vždy na konci dne zůstane menší či větší množství zbytků. V době, kdy nás legislativci nutí nakládat s odpady v rámci platných zákonů, stává se položka za jejich likvidaci významným provozním výdajem, který neúměrně zatěžuje provozní rozpočet. Řešením pak může být zařízení, které z každého kilogramu kuchyňského odpadu odstraní jeho kapalnou složku, kterou následně odvede do odpadu. Zbylá část tvoří průměrně 20 % původní hmotnosti. Položka na likvidaci odpadu je tak rázem pětinová!

Výhodou uvedeného řešení je také možnost odpad transportovat z různých sběrných míst do centrálního místa, ve kterém probíhá samotná redukce. Odpad tak může být likvidován např. v restauraci a současně v umývárně nebo přípravně zeleniny. Problémem nejsou ani transporty v rámci jednotlivých podlaží.

V případě velkého množství odpadů se nabízí také řešení, které i zbylých 20 % dokáže přeměnit na hmotu podobnou kompostu. Tato se dá použít jako umělé hnojivo pro přihnojování například okolních travnatých ploch nebo květinových záhonů. V závislosti na velikosti provozu a výši investice se doba návratnosti může pohybovat v od 3 – 5 let.